Podpora Evropské unie projektu „SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI PRÁDELNA KONOPKA s.r.o.


Společnost Prádelna Konopka s.r.o. realizuje projekt CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0026418SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI PRÁDELNA KONOPKA s.r.o.“.

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti výrobních a technologických procesů náhradou stávajících technologií prádelny - vkladače, žehliče a skladače za nové moderní technologie s nízkou energetickou náročností. Projekt tak, jak je navržen a je proveden, generuje energetické a tím pádem i finanční úspory. Realizace projektu bude přinášet snížení emisí, úspory energie, úspory provozních nákladů firmy.

Na tento projekt byla poskytnuta finanční podpora od Evropské unie v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.